Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Tel. +48 (033) 33 8279210
Informacje

 

Dyżury pracowników SWFiS

W lutym

 

Od godziny 9:00 do 12:00

mgr Janusz Cyran

 wtorek               7.02.17r

wtorek               14.02.17r


mgr Paweł Gradowski

poniedziałek      6.02.17r

poniedziałek      13.02.17r

poniedziałek      20.02.17r

 

mgr Maciej Gradowski

środa                 8.02.17r

 

mgr Jolanta Kędzior 

Przed i po zajęciach w soboty, w tygodniu - urlopStudium prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla wszystkich kierunków studiów.

Obowiązkiem każdego studenta jest zgłoszenie się na pierwsze zajęcia w semestrze.

Podczas lekcji organizacyjnej odbywa się szkolenie BHP, studenci są informowani o warunkach uzyskania zaliczenia. Dotyczy to również osób, które potencjalnie będą zwolnione lub zaliczenie będzie przepisane. 

Dyżur kierownika studium we wtorki od godziny 11:00 do 12:00