Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Tel. +48 (033) 33 8279210
Informacje

 

Studium prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla wszystkich kierunków studiów.

Obowiązkiem każdego studenta jest zgłoszenie się na pierwsze zajęcia w semestrze.

Podczas lekcji organizacyjnej odbywa się szkolenie BHP, studenci są informowani o warunkach uzyskania zaliczenia. Dotyczy to również osób, które potencjalnie będą zwolnione lub zaliczenie będzie przepisane. 

Dyżur kierownika studium we wtorki od godziny 11:00 do 12:00