Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Tel. +48 (033) 33 8279210
Pracownicy

W SWFiS zatrudnieni są:

Nauczyciele akademiccy

#

mgr Janusz Cyran

Kierownik - starszy wykładowca
#

mgr Jolanta Kędzior

instruktor
#

mgr Paweł Gradowski

wykładowca

Pozostali pracownicy

#

Piotr Targosz

mgr wychowania fizycznego

Sekretariat

#

Renata Malinowska

magister